ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய அறுசுவை உணவுகள் பகுதி-1

அன்பான இணையதள நேயர்களே!   உங்களோடு பயணிக்கக்கூடிய இந்தத் தருணங்கள் என்பது அற்புதமான தருணங்கள். எவ்வளவோ பணிச்சுமைகள் இருந்தாலும் கூட நேயர்களை இம்மாதிரி எழுத்துக்கள் மூலமாக சந்திப்பது எப்பொழுதுமே எனக்கு மிகுந்த ஆவலையும், ஒரு பேராசையும் தரக்கூடிய நிகழ்வு என்றே சொல்ல வேண்டும். அந்தவகையில் இன்றைக்கு நாம் பேசக்கூடிய தலைப்பு என்னவென்றால் ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய அறுசுவை உணவுகள், அதனடிப்படையில் உடல்நலம் பெறக்கூடிய முறைகளைப் பற்றி நாம் பேசப்போகிறோம். சித்தர்கள் உடம்பே ஆலயம் என்று சொல்லுவார்கள். நம்முடைய உடம்புதான் மிகச்சிறந்த…

Read More